Tilbake  

Faksimile fra Aftenpostens forside, 26. januar 2002

 

 

 

COLA prosjektet, Villaveien 1A, 5007 Bergen, Norway tlf: +47 55 58 22 75, e-post: annette@colam.org