COLAprosjektet
COLAkorpuset
Tilgang til korpuset
Twitter
Medlemmer
Publikasjoner
Aktiviteter
Lenker
Presseomtale
Samarbeidsprosjekt
Gjesteforskere
green Skjema
Hovedside
   

Versión en lengua españolauib


Velkommen til COLA-prosjektet

Hovedmålsetningen med Cola-prosjektet er å bygge et korpus med muntlig ungdomsspråk (fra 13 til 19 år) fra Madrid og andre spansktalende hovedstader, tilgjengelig for forskning på Internett.
Mer om dette

COLA-prosjektet, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen, Norway tlf: (+47) 55 58 22 75, e-post: post@colam.org