COLAprosjektet
COLAkorpuset
Tilgang til korpuset
Twitter
Medlemmer
Publikasjoner
Aktiviteter
Lenker
Presseomtale
Samarbeidsprosjekt
Gjesteforskere
green Skjema
Hovedside
   

Versión en lengua españolauib

Transkripsjonstegn:


 [ ] - Overlapping

 XXX - Uklar tale 

 % - avbrutt ord

 / - Stigende tonefall

 \ - Synkende tonefall

 . - ett (1) sekunds pause

 .. - to (2) sekunders pause

 ... - tre (3) sekunders pause

 Cola korpuset er transkribert med ortografisk transkripsjon. Det er ikke satt inn  komma eller punktum, da dette regnes som en tolkning av teksten.

Tilbake

COLA-prosjektet, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen, Norway tlf: (+47) 55 58 22 75, e-post: post@colam.org