COLAprosjektet
COLAkorpuset
Tilgang til korpuset
Twitter
Medlemmer
Publikasjoner
Aktiviteter
Lenker
Presseomtale
Samarbeidsprosjekt
Gjesteforskere
green Skjema
Hovedside
   

Versión en lengua españolauib

Tekst og lyd av transkripsjoner

Madrid-korpuset (COLAm)

Madrid korpuset undergår for tiden rettelser som vil vare
til ut 2014.

Santiago de Chile-korpuset (COLAs)

 

Buenos Aires-korpuset (COLAba)

 

Tilbake til korpuset

COLA-prosjektet, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen, Norway tlf: (+47) 55 58 22 75, e-post: post@colam.org