COLAprosjektet
COLAkorpuset
Tilgang til korpuset
Twitter
Medlemmer
Publikasjoner
Aktiviteter
Lenker
Presseomtale
Samarbeidsprosjekt
Gjesteforskere
green Skjema
Hovedside
   

Versión en lengua españolauib

Status på COLA corpuset

  • Pr. 1. mars 2016 er det transkribert ca. 500.000,- ord av Madridmaterialet (COLAm) som gjennomgår en rettelsesprosess. Transkripsjonene som ble tilgjengelige for forskning i juli 2008 (til tross for at de var under rettelse) er lagt ut på nettet med lyd.
  • Spørsmål om korpuset kan stilles til: info@colam.org.
  • Santiago de Chile-materialet ca. 150.000,- ord er transkribert og lagt ut på nettet med lyd.
  • Buenos Aires-materialet er delvis innsamlet og under transkripsjon. Ca. 70.000 ord er transkribert pr. juni 2015. Det er gjort nye innsamlinger under sommeren 2011 som skal transkriberes videre i løpet av 2017.
  • Managua-materialet er under innsamling og transkripsjon, takket være samarbeid med UPOLI i Managua.
  • Søkermotoren Internet Explorer gir best resultat på søk med COLA-korpuset.

Tilbake

COLA-prosjektet, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen, Norway tlf: (+47) 55 58 22 75, e-post: post@colam.org