COLAprosjektet
COLAkorpuset
Tilgang til korpuset
Twitter
Medlemmer
Publikasjoner
Aktiviteter
Lenker
Presseomtale
Samarbeidsprosjekt
Gjesteforskere
green Skjema
Hovedside
   

Versión en lengua españolauib

Om COLA-korpuset

Colakorpuset har muntlig, uformelt ungdomsspråk (fra 13 til 19 år) fra Madrid og andre spansktalende hovedstader. COLAm-korpuset (Madrid-delen) er under rettelse og beregnes bli ferdig juli 2018. De andre underavdelingene (untatt Managua) ferdigstilles i desember 2019.

COLAkorpuset har fire underavdelinger:
fl COLAm: ungdomsspråk i Madrid
fl COLAba: ungdomsspråk i Buenos Aires
fl COLAs: ungdomsspråk i Santiago de Chile
COLAman: ungdomsspråk i Managua

Ved hjelp av COLA-korpuset kan man forske på ungdommenes talemåte, innflytelsen av andre språk på det spansk ungdomsspråket, kontrastere materialet fra de spansktalende hovedstader/metropoler med det materialet som allerede finnes i korpusene UNO (Oslo) og COLT (London). Se 'lenker' i menyen til venstre.

COLAkorpuset ligger under CLARINO med den nye plattformen korpuskel. For å se nærmere gå inn på CLARINO. http://clarino.uib.no/korpuskel/page

COLA-prosjektet er finansiert av det Humanistiske fakultet, Institutt for Fremmedspråk og Meltzerfondet ved Universitetet i Bergen, NFR (Norges Forskningsråd) og Høgskolen i Østfold.
De tekniske aspektene av korpuset utføres av Knut Hofland ved UniResearch

Deltagere i COLA prosjektet:
Prosjektleder: Professor Annette Myre Jørgensen. Avdeling for Økonomi, Språk og Samfunnsfag, Høgskolen i Østfold
Transkripsjonskoordinator Esperanza Eguía Padilla
Professor Em. Anna-Brita Stenström, Engelsk Institutt, Universitetet i Bergen.
Professor Juan Antonio Martínez López, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.
Førsteamanuensis Eli Marie Drange Danbolt, Universitetet i Agder.
Professor Mariano Reyes Tejedor, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Medarbeider Dra. Giovanna Angela Mura, Univ de Alicante
Master Stine Huseby
Master Lise Holmvik
Master Solfrid Hernes
Master Evert Jakobsen
Master Kristine Eide
Master Maria Espeland

Tilbake

COLA-prosjektet, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen, Norway tlf: (+47) 55 58 22 75, e-post: post@colam.org