COLAprosjektet
COLAkorpuset
Tilgang til korpuset
Twitter
Medlemmer
Publikasjoner
Aktiviteter
Lenker
Presseomtale
Samarbeidsprosjekt
Gjesteforskere
green Skjema
Hovedside
   

Versión en lengua españolauib

Om transkripsjonene

Talespråket er spilt inn på SONY (MZ-N10) minidisker. (2002-2004). Dernest ble lydfilene lagt over på CD for å bli transkribert i programmet Transcriber. i senere tid (2007) Olympus mp3-spillere. I COLA-prosjektet følges TEIs (Text Encoding Iniciative) anbefalinger for transkripsjon.

Transkripsjonene er ortografiske og har få transkripsjonstegn. Det er meningen at man skal høre på lydfilen samtidig som man leser transkripsjonen. Transkripsjonene er lagt ut på nettet koblet til lyd.

Det er mulig å søke på ord, antall ord, sosiale klasser, etc. Tilgang til korpuset (brukernavn og passord) fås ved å søke, Klikk: "Tilgang til korpuset".

Spørsmål: info@colam.org

Tilbake

COLA-prosjektet, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen, Norway tlf: (+47) 55 58 22 75, e-post: post@colam.org