COLAprosjektet
COLAkorpuset
Tilgang til korpuset
Twitter
Medlemmer
Publikasjoner
Aktiviteter
Lenker
Presseomtale
Samarbeidsprosjekt
Gjesteforskere
green Skjema
Hovedside
   

Versión en lengua españolauib

Kommende Transkripsjoner

  • De endelige transkripsjonene av materialet fra Buenos Aires (COLAba)
    kommer ca. april 2017
  • Transkripsjon av materialet fra Mangua, Honduras (COLAman) beregnes være klar i 2018


Tilbake
COLA-prosjektet, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen, Norway tlf: (+47) 55 58 22 75, e-post: post@colam.org