COLAprosjektet
COLAkorpuset
Tilgang til korpuset
Twitter
Medlemmer
Publikasjoner
Aktiviteter
Lenker
Presseomtale
Samarbeidsprosjekt
Gjesteforskere
green Skjema
Hovedside
   

Versión en lengua españolauib

Klassifisering av sosiale lag baserer seg på kriterier beskrevet i Blas Arroyo (2005: 210-220) og Trudgill (2000: 24-26)

Skoler i Madrid
Lavere klasser Middelklasser Høyere klasser
mabpe malce, malcb maore
malcc mamte maesb
  [masje] mashe


Skoler i Buenos Aires
Lavere klasser Middelklasser Høyere klasser
BABC BABS BABA
BANA11    
     


Skoler i Santiago de Chile
Lavere klasser Middelklasser Høyere klasser
Scerb8 Sceab8 Scacb8
Scccm4 Scfab8 Scfob8
  Scawm4 Scncm3
  Sccpm4 Scpvm3


Tilbake

COLA-prosjektet, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen, Norway tlf: (+47) 55 58 22 75, e-post: post@colam.org