COLAprosjektet
COLAkorpuset
Tilgang til korpuset
Twitter
Medlemmer
Publikasjoner
Aktiviteter
Lenker
Presseomtale
Samarbeidsprosjekt
Gjesteforskere
green Skjema
Hovedside
   

Versión en lengua españolauib

Esperanza Eguìa Padilla

Esperanza Eguìa Padilla

Navn: Esperanza Eguìa Padilla
Tittel: Master i naturvitenskap. Transkripsjoskoordinator i prosjektet
Mobil: 0034 61 66 02 00 38
E-post: esperanza@colam.org
Esperanza Eguía Padilla, født i Gines, Sevilla, (Spania).Hovedfag i biologi. Arbeider for øyeblikket som lærer på en videregående skole i Malaga. Hun har deltatt på flere kurs i IT i undervisningsøyemed. Har bevis for utføring av diverse programmer, i tillegg til internett som instrument i undervisningen. Hun leder, koordinerer og deltar i mange undomsaktiviteter, og mestrer kommunikasjon med ungdommer og ungdomsspråk. Hun har vært veileder i 30 år for ungdommer som går på videregående skole, og har skrevet flere artikler i tidsskrifter om ungdomsproblemer. Fra 2001 har hun koordinert transkripsjonene på COLA prosjektet.

Tilbake

COLA-prosjektet, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen, Norway tlf: (+47) 55 58 22 75, e-post: post@colam.org