COLAprosjektet
COLAkorpuset
Tilgang til korpuset
Twitter
Medlemmer
Publikasjoner
Aktiviteter
Lenker
Presseomtale
Samarbeidsprosjekt
Gjesteforskere
green Skjema
Hovedside
   

Versión en lengua españolauib

Eli Mari Drange

Annette Myre Jørgensen

Navn: Eli Marie Drange
Stilling: Førstemanuensis
Institutt: Institutt for Språk og oversettelse, Universitetet i Agder
Kontoradresse: Campus Kristiansand
Poststed:Kristiansand
Privattelefon: +47 38 03 08 03
Mobiltelefon: +47 990 17 642
E-post: eli@colam.org


Utdannelse

 • Stipendiat i spansk språk og latinamerikastudier ved Universitetet i Bergen 2003–2009
 • Statsautorisert translatør, spansk – norsk (2001)
 • Statsautorisert translatør, norsk – spansk (1999)
 • Hovedfag i spansk språk og latinamerikastudier ved Universitetet i Bergen (1997)
 • Ph D 2009 ved Universitetet i Bergen
 • 2010 Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder

Prosjektarbeid

 • Forskningsassistent på COLA-prosjektet (2002-2003)
 • Forskningsassistent på UNO-prosjektet (1999-2001)

Publikasjoner

 1. Drange, Eli-Marie (in press). Anglicisms in Norwegian and Chilean Adolescent Language. I Thue Vold, Eva, Gunn Inger Lyse and Anje Müller Gjestal (red.) New Voices in Linguistics. Cambridge: Cambridge Scholars Press.
 2. Drange, Eli-Marie og Ingrid Kristine Hasund. 2006. Bruk av talespråkskorpus i fremmedspråksundervisning. I Ragnhild Lager (red.) Fra undervisning til læring. Skriftserien nr. 128, Høgskolen i Agder, Kristiansand: Høgskolen i Agder. 39–48
 3. Drange, Eli-Marie og Carolina Maira Johansen. 2006. Fellesspråk blant ungdom. Jalla- og kebabnorsk. I Brock-Utne, Birigit og Liv Bøyesen (red.) Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør. Bergen: Fagbokforlaget, 57–64.
 4. Drange, Eli-Marie. 2005. La globalización lingüística: una comparación entre el lenguaje juvenil noruego y chileno. Interlingüística XV. Valencia: Universidad de Valencia.  373–380.
 5. Drange, Eli-Marie og Sidsel Friis. 2004. ¡Claro que sí! Spansk aktivitetsgrammatikk. Oslo: Cappelen.
 6. Drange, Eli-Marie. 2002. Teenage slang in Norway. In Leiv Egil Breivik and Angela Hasselgren (eds.) From the COLTs mouth …and others’. Studies in honour of Anna-Brita Stenström. Amsterdam: Rodopi, 71–80.
 7. Drange, Eli-Marie. 2002. Fremmedspråklige slangord i norsk ungdomsspråk, i Drange, Eli-Marie, Ulla-Britt Kotsinas og Anna-Brita Stenström (red.) Jallaspråk, slanguage og annet ungdomsspråk i Norden, Kristiansand: Høyskoleforlaget, 9–18.
 8. Drange, Eli-Marie og Ingrid Kristine Hasund. 2001. Ungdomsspråk i Norden – en rapport om den norske UNO-forskningen, i Stenström, Anna-Brita, Kotsinas, Ulla-Britt og Eli-Marie Drange (red.) Ungdommers språkmøter, Nord 2000:26, København: Nordisk Ministerråd, 195–207.
 9. Drange, Eli-Marie D. 1997. La mujer y el tabú. Un análisis sociolingüístico del tabú en el lenguaje femenino de Viña del Mar. Upublisert hovedoppgave, Universitetet i Bergen.

 

Medredaktør

Drange, Eli-Marie, Ulla-Britt Kotsinas og Stenström, Anna-Brita (red.) Jallaspråk, slanguage og annet ungdomsspråk i Norden, Kristiansand, Høyskoleforlaget, 2002.
Stenström, Anna-Brita, Kotsinas, Ulla-Britt og Eli-Marie Drange (red.)

Ungdommers språkmøter, Nord 2000:26, Nordisk Ministerråd, København 2001.
Kotsinas, Ulla-Britt, Stenström, Anna-Brita og Eli-Marie Drange (red.) Ungdom, språk og identitet. Rapport fra et nettverksmøte, Nord 1999:30, Nordisk Ministerråd, København 2000.

 

 

Tilbake

COLA-prosjektet, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen, Norway tlf: (+47) 55 58 22 75, e-post: post@colam.org