COLAprosjektet
COLAkorpuset
Tilgang til korpuset
Twitter
Medlemmer
Publikasjoner
Aktiviteter
Lenker
Presseomtale
Samarbeidsprosjekt
Gjesteforskere
green Skjema
Hovedside
   

Versión en lengua españolauib

Doktoravhandlinger skrevet med COLA-korpuset

Eli Marie Drange: Los anglicismos en el lenguaje juvenil de Santiago de Chile y Oslo

Angela Mura: La fraseología del desacuerdo: los esquemas fraseológicos en español y en italiano

COLA-prosjektet, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen, Norway tlf: (+47) 55 58 22 75, e-post: post@colam.org