COLAprosjektet
COLAkorpuset
Tilgang til korpuset
Twitter
Medlemmer
Publikasjoner
Aktiviteter
Lenker
Presseomtale
Samarbeidsprosjekt
Gjesteforskere
green Skjema
Hovedside
   

Versión en lengua españolauib

Aktiviteter:

Foredrag på forskerskolen:

Fagpedagogisk dag ved UiB:

Se også bildegalleriet!

 


FORELESNING av Dr. MARTA ALBELDA 24. januar, 2007,


Dr. Marta Albelda fra Universitetet i Valencia, Val.Es.Co holdt foredrag om muntlig spansk språk: "Ni hablar, ni fu ni fa: intensificación y escalas en el español coloquial".

 


GJESTEFORELESNING
Prof. Dra. Julia Sevilla, Universidad Complutense de Madrid
tirsdag, den 22.04.2008, klokken 12.15-14.00
Grupperom O, 231 (SH:GO)
“El valor didáctico y el valor etnolingüístico de los refranes”.

 


FOREDRAG av Kristine Hasund:

Kristine Hasund (HiA) holdt foredrag ved IF, arrangert av COLA-gruppen: "Verdens beste småord: liksom og bare."


VITENSKAPSTEORETISK INNLEGG

ANA ACEVEDO holdt sitt vitenskapsteoretiske innlegg. Høsten 2008 ved UiB

 


GJESTEFORELESNING
Prof. Dra. Julia Sevilla og Maria Sardelli, Universidad Complutense de Madrid
tirsdag den 22.04.2008, klokken 14.15- 16.00
Grupperom O, 231 (SH:GO)
“Paremiología comparada: español-francés-italiano-inglés”

GJESTEFORELESNING
Maria Sardelli, Universidad Complutense de Madrid
onsdag den 23.04.2008, klokken 14.15-16.00
Grupperom O, 231 (SH:GO)“Los refranes en la Casa de Bernarda Alba de Federico García-Lorca y en
la obra Ñaquede de José Sanchis Sinisterra”

INTERNASJONAL WORKSHOP:
UNGDOMSSPRÅK og MUNTLIG SPRÅK

24. januar, 2007, Seminarrom 2, Dragefjellet
  • 10.00 Anna-Brita Stenström (UiB): Vad är vitsen med att studera ungdomsspråk? Och hur skiljer sig spanskt från engelskt?
  • 11.30 Kristine Hasund (HiA): "Verdens beste småord: liksom og bare."
  • 13.00-14.00 Lunch
  • 14.00 Marta Albelda (Univ. de Valencia): "Ni hablar, ni fu ni fa: intensificación y escalas en el español coloquial".

Prof. Antonio Briz, Universidad de Valencia

La atenuación en el lenguaje coloquial:
Están cordialmente invitados los estudiantes de todos los niveles de Español y Estudios Latinoamericanos y demás interesados.

06.06.2005 — Hora: 12.15 — Auditorium A, Sydneshaugen skole


Prof. Antonio Briz, Universidad de Valencia, España

Dictará la conferencia Aspectos del lenguaje juvenil la cual trata de cuestiones metodológicas en la investigación lexicográfica.

Están cordialmente invitados los estudiantes de Maestría en Español y Estudios Latinoamericanos y demás interesados.

05.06.2005 — Hora: 12.15 — Undervisningsrom 215, Sydnesplass 12-13


Prof. Félix Rodríguez, Universidad de Alicante, España

Pronuncia una conferencia sobre cuestiones metodológicas en la investigación a los estudiantes de Maestría de Español y Estudios Latinoamericanos y demás interesados:

El lenguaje de la droga y La lexicografía especializada del lenguaje marginal

26.08.2004 — Hora: 12.15 — Undervisningsrom 215, Sydnesplass 12-13

 FRGProf. Félix Rodríguez, Universidad de Alicante, España.

Conferencia sobre:
El lenguaje de la droga y La lexicografía especializada en el campo marginal
para los estudiantes de Español y Estudios Latinoamericanos de todos los niveles

24.08.2004 — Hora: 12.15 — Auditorium D, Sydneshaugen skole


Annette Myre Jørgensen

la frem resultatenefra forskningen basert på COLA-prosjektet på et seminar på Birkbeck College, London University,

Mai 2008

 


Annette Myre Jørgensen

deltok med resultat fra forskning på COLA-prosjektet på en Panel om pragmatiske variajoner ved den XV ALFAL-konferansen i Montevideo, Uruguay sammen med:Carmen Sanchez, María Elena Placencia, og Carmen García

Tore Navdal

la frem sitt foredrag om tabuord i spansk ungdomsspråk ved kongressen
La descortesíay la violencia verbal

Sevilla, November 2008


GJESTEFORELESNING

Prof. Dra. Julia Sevilla og Maria Sardelli,
Universidad Complutense de Madrid
tirsdag den 16.04.2009, klokken 14.15- 16.00
Paremiología comparada”

III Coloquio EDICE

Anna Brita Stenström og Annette Myre Jørgensen deltok med innlegg på III EDICE konferansen i Rom

September 2008


Ana María Vigara Tauste

fra Universidad Complutense de Madrid holdt et foredrag om Nydannelser i Spansk Ungdomsspråk ved Institutt for Fremmedspråk

Desember 2008


Annette Myre Jørgensen

deltok på et EDICE-seminar ved Stockholms universitet: "La atenuación con en plan en el lenguaje juvenil de Madrid."

Sted: Institutionen för Spanska, Portugisiska och Latin-Amerika studier

Tid: Mandag 5 mai, 2009


Eli Mari Dranges prøveforelesning:

"Indigenismos en la prensa mexicana"

7. mai, 2009 i Aud B, Sydneshaugen Skole

klokken 16.00


Eli Mari Drange disputerer for doktorgraden den 8. mai, 2009, klokken 09.30 :


Anglicismos en el lenguaje juvenil chileno y noruego

 

Aud. B, Sydneshaugen skole


Susanna HAnnette Myre Jørgensen er "Halv vägs" oppnonent for Dr. avhandlingen til
Susanne Henning ved Institutionen för spanska, portugisiska och
latinamerikastudier
ved Stockholms Universitet

25. mai 2010

 


Prof. i filosofi Lourdes Gordillo fra Universitetet i Murcia holder seminar om ungdommers opplevelse av seg selv.

3. juni-2009, klokken 12.15-14.00


Foredrag om Ungdomsspråk på Fagpedagogisk dag den 5.februar-2010

5. februar, klokken 14.15-15.00

 


Foredrag om korpusbygging av muntlig korpus ble holdtden 15. mars-2010 Universitetet i Santiago de Compostela, Spania, 15. mars-19. mars 2010, klokken 16.15-19.00

Dra. PlacenciaForedrag av Dra. Maria Elena Placencia, Birkbeck College, London University: "Cuando un ecuatoriano me tutea siento que hay racismo". Formas de tratamiento y prácticas discriminatorias en la interacción interétnica.

18.06.2010, 12.15-14.00, rom 216 Hf-bygget


Annette SantiagoProfessor Azucena Penas Ibañez, fra Universidad Autónoma de
Madrid holder foredrag om sammenhengen mellom semantikk,
pragmatikk og syntaks for SPLA 201 studentene,

den 18. august 2010, auditorium 404, Hf-bygget, klokken 12.15-14.00


Annette SantiagoAnnette Myre Jørgensen holder en foredrags
serie om COLA-korpuset for spansk studentene
ved Universitá Roma III, Facoltá di Lettere

8-11. November, 2010


Annette SantiagoAnnette Myre Jørgensen holder foredrag
om følelser i ungdomsspråk ved CEMID expert-meeting ved
Universidad de Navarra

28.-30- November 2010


Annette SantiagoAnnette Myre Jørgensen holder foredrag
om muntlig ungdomsspråk-korpus
for GRADUN-forskergruppen ved
Universidad de Navarra

01.Desember, .2010

 

B_A_FArbeidsmøte for å forberede innspillingene i Buenos Aires,
Fernanda Méndez-Patrón Costas, Alejandra Lemmo,
Annette Myre Jørgensen.
Stockholm, 14. Mars-2011

 

Annette Myre Jørgensen holder foredrag
om vokativer muntlig spansk og norsk ungdomsspråk
ved SOL, Språk och Litteraturcentrum ved
Universitet i Lund

01.April, .2011

 


EIVESLuis Cortés Rodríguez holder foredrag
om hvorvidt vokativer er diskursmarkører på Kollokviet
Interfaces en el estudio del Diálogo Oral ved Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier
Universitetet i Stockholm

14.-15. April, 2011


MadHCongreso ALFAL-2011, Alcalá de Henares, Marta Albelda

 

 


RMArbeidsmøte for å forberede innspillingene i Buenos Aires,
Esperanza Eguia Padilla, EugeniaPerillo, Annette Myre Jørgensen.
Málaga, 8 de Junio-2011

ABS ManchIPRA-konferanse i Manchester, 2011
Anna Brita Stenström foreleser om intensifiserings
konstruksjoner på engelsk og spansk

  

ooipra

Anna-Brita Stenström og Inés Olza på IPRA-konferansen i Manchester 20

 

 

 AMJIPRAIPRA-konferanse i Manchester, 2011
Annette Myre Jørgensen foreleser om vokativer versus diskursmarkører

inmInnsamling av materiale i omegnen av Buenos Aires, 2011

pbMøte med Pedro Barcia en Buenos Aires
leder for det Argentinske Språkakademiet,
for å snakke om


ws1Workshop om ungdomsspråk fra ulike land den 15.09.2011 med deltagere:
Anna-Brita Stenström, Eli-Marie Drange, Inés Olza,
Annette Myre Jørgensen, Juan Martínez López,
Øyunn Rishøi Hedemann


UFRATICAnnette Myre Jørgensen holdt foredraget:
Equivalencias en noruego y en inglés de las
unidades fraseológicas españolas del lenguaje
juvenil: apuntes sobre algunas expresiones
que muestran desacuerdo

Seminario internacional UFRATIC,
organisert av Julia Sevilla ved
Universidad Complutense de Madrid.

 

Seminaret fant sted den 5 til 7 de october, 2011


angeAngela Mura forsvarte sin doktoravhandling hvor COLA-korpuset er benyttet
ved Universidad Complutense de Madrid den: 19.april 2012

Leonor Ruiz Gurillo, Gloria Corpas Pastor, Angela Mura, Pilar Blanco García y
Manuel Alvar Ezquerra


aeugNye innsamlinger av
Buenos Aires-korpuset med Alejandra Lemmo
og Eugenia Perillo, ved Nacional Buenos Aires

Mars 2012

 


KEAMJFørste Masteroppgave med Ungdomsspråk
fra Ciudad de Mexico av Evert Jacobsen og
Kristine Eide. Juni 2012

 


BOCHSamarbeid med Wiltrud Mihatsch, Carolin Patzelt og deres forskergruppe
ved Romanisches Seminar, Ruhr Universität Bochum

Januar 2012


Am

Foredrag: "El Proyecto Frasespal", holdt av Dra. Ana Mansilla fra Departamento de Traducción e Interpretación Universitetet i Murcia, Spania

Sted: Aud. 416, Hf-bygget
Dag: 7. juni 2012
Tid: 12.15-14.00


 

CVG

Dr. Victor Cantero García fra Universidad
Pablo de Olavide
holdt foredrag om
"Ungdommers sms språk og deres brudd på språknormen" torsdag
den 30. august 2012

Sted: Aud. 416, Hf-bygget
Dag: 30. august 2012
Tid: 12.15 - 14.00


amjc2Annette Myre Jørgensen hadde innlegg om "Teenager's group identity creation through vague language" ved CEMID-møtet, Universidad de Navarra om Narratives in the Shaping of Identity den 26.10.2012. Dr. Inés Olza var opponenet for innlegget.

Foaaredrag om faste uttrykk hentet fra
COLA-korpuset ble holdt av Annette Myre Jørgensen og Angela Mura ved
Departamento de Filología Española,
Universdad de Alicante den 13-11-2012,
innenfor rammen av Erasmus samarbeid
som IF ved UiB har med U de Alicante.

 


AMJForedrag om COLA-korpuset ble holdt ved
Departamento de Filología Española,
Universdad de Alicante den 13-11-2012,
innenfor rammen av Erasmus samarbeid
som IF ved UiB har medU de Alicante.

amI anledning las Jornadas de Estudios de Lingüística på Universidad de Alicanteden 11.03.2013, ble COLA forskningen
representert av Dr. Angela Mura, som leste et foredrag skrevet av Marte Longvastøl og Annette Myre Jørgensen:
La competencia comunicativa: de la teorías a la práctica.

 


lesespI anledning Språkdagen ved IF i mars 2013 holdt Evert Jacobsen og Kristine Eide et innlegg om forskning på spansk ungdomsspråk

 


london-2Resultat av forskning på Vague Langage ved hjelp av COLA-korpuset ble lagt frem av
Annette Myre Jørgensen på 2013 Spanish in Society Conference i London 3-6 juli 2013


fgd

Fagdagen på Humanistisk Fakultet

I anledning Fagdagen på Humanistisk Fakultet den 14. august 2013, ble forskning på ungdomsspråk med
COLA-korpuset presentert av Annette Myre Jørgensen for de nye studentene.

 


Hva-vil-du-bli-dagen

COLA-medlemmene Evert Jacobsen og Kristine Eide
fortalte om sitt opphold i Mexiko City for å ta opp samtaler til
Masteroppgaven sinpå Hva-vil-du-bli-dagen ved IF og LLE
22. og 23. oktober, 2013

 


Romanistkonferanse i Reykjavik-ROM 14

sadTranskriptør koordinator Esperanza Eguia og Annette Myre Jørgensen holdt
innlegg på den XIX Romanistkongressen i Reykjavik den 14. August 2014 om
byggingen av COLA korpuset


POPULÆRVITENSKAPELIG FOREDRAG

aveAnnette Myre Jørgensen holdt et populærvitenskapelig foredrag om forskning på spansk ungdomsspråk den 19. Januar, 2015.
Foredraget var til stor glede og forbauselse for lærere og ansatte på en ungdomsskolen Escuelas Ave María i Málaga,
som ikke var klar over at det var mulig å forske på det språket som nesten daglig bringer dem til vanvidd.

2015KONFERANSEINNLEGG

Esperanza Eguía Padilla, medlem av COLA-gruppen og som har transkribert hele COLA-korpuset holdt et innlegg
om de forskjellige trinnene i COLA-korpusets oppbygging med Annette Myre Jørgensen.
De snakket om de ulike utfordringene transkripsjonene hadde medført på en korpuskonferansen
CILC2015, organisert av AELINCO i Valladolid, Spania den 4. mars, 2015

acvKONFERANSEINNLEGG

Annette Myre Jørgensen holdt et innlegg om ulike tegn på Vagt Språk, "Lenguaje Vago" på en
korpuskonferanse, organisert av AELINCO i Valladolid, Spania den 4. mars, 2015


nnn

ERASMUSUTVEKSLING


Erasmusutvekslingen med Universidad Pablo de Olavide, Sevilla og Universitetet i Bergen
fungerer på litteratursiden og språksiden. Annette Myre Jørgensen holdt flere undervisningstimer
om ungdomsspråk på oversettelsesfakultet der fra 11-14 Mars 2015.


StpampErasmusutveksling med Universitetet i Navarra

Erasmusutveksling med Universitetet i Navarra og IF ved UiB virker. Annette Myre Jørgensen
holdt mange forelesninger om COLAkorpuset og ungdomsspråk på Facultad de Filosofía y Letras
i uken fra den 09. til den 17. November del 2015.


ama

Fagpedagogisk dag


Maria Espeland y Annette Myre Jørgensen presenterte foredrag:
"La atenuación en las peticiones de los adolescentes de Madrid"
Fagpedagogisk dag ved UiB den 5de februar de 2016


VII Coloquio EDICE

VII Coloquio EDICE, California State University Los Angeles, fra den 30. mars til den 2. april 2016
med innlegget "La atenuación en los actos de petición de los adolescentes de Madrid."

 emd20. Skandivaiske Romanistkonferanse

 

150samlet seg til den 20. skandinaviske romanistkonferanse, Rom17
i Bergen, 15.–18. agosto.

Eli-Mariedio Drange snakket om tabuord i Buenos Aires og Santiago de Chile, basert på corpus COLAba y COLAs.


20. Skandivaiske Romanistkonferanse

 

bbb150 ble samlet på den 20. Skandinaviske Romanistkonferanse i Bergen 15.–18. august,
Rom17
.
Annette Myre Jørgensen holdt et innlegg om måter å tone ned budskapet ungdomsspråket
i Madrid, basert på COLAcorpuset : La atenuación mediante ¿eh? en el lenguaje adolescente de Madrid.


 

 

 

COLA-prosjektet, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen, Norway tlf: (+47) 55 58 22 75, e-post: post@colam.org